Podvodné inzeráty na prodej nemovitostí

Vždy, když zájemce reaguje na inzerát nabízející prodej nemovité věci, měl by si prověřit, kdo je skutečným vlastníkem nemovitosti. V případě, kdy je nemovitost v osobním vlastnictví, lze toto provést prostřednictvím katastru nemovitostí, v případě družstevního vlastnictví je nutné obrátit se na družstvo, které nemovitost vlastní a prověřit, že jednající osoba je členem tohoto družstva. Pokud se zájemcem jedná jiná osoba než skutečný vlastník, například realitní makléř, je třeba si vyžádat pověření od vlastníka k jeho zastupování.

Veškeré smlouvy a ujednání je nutné si pozorně přečíst a nebát se zeptat na věci, které jsou zájemci nejasné. Nikdy nepodepisovat smlouvy ve spěchu a pod nátlakem. Pokud druhá strana jedná seriózně, vždy zájemci poskytne dostatečný prostor pro prostudování smluvní dokumentace, případně i pro poradu s právníkem. Nepřiměřený tlak na podpis smlouvy by měl být zájemci vždy podezřelý.

Před odesláním peněz by měl zájemce trvat na prohlídce bytu, setkání s vlastníkem a v případě koupě nemovitosti přes realitní kancelář i s makléřem. Nikdy zájemce nesmí předat v hotovosti či zaslat na účet jakoukoliv finanční částku před podpisem smlouvy, ve které je jednoznačně a srozumitelně řešeno, jak bude s penězi naloženo v případě, kdy k prodeji nemovité věci ne/dojde. Vhodné je pro složení kupní ceny či zálohy využít úschov, ať advokátních, notářských či bankovních. Tím je zajištěna transparentnost celého obchodu a je zajištěno, že současný vlastník nemovité věci obdrží prostředky z úschovy až po převodu vlastnického práva na zájemce.

V případě, že zájemce podvodníkovi peníze již poslal, neodkladně by se měl obrátit na Policii ČR a podat trestní oznámení s uplatněním nároku na náhradu škody. Pokud zájemce zjistí, že podvodník takto nachytal více lidí, je možné se s nárokem na náhradu škody připojit k již probíhajícímu trestnímu řízení.

Mgr. Hana Grinacová, advokátka
Barbora Jakoubková, advokátní praktikantka
Advokátní kanceláře Grinacová & Šulc