Archiv rubriky: Pět otázek pro …

5 otázek pro…….Petra Šimka

1) Jak a kdy jste se rozhodl pro práci v advokátní kanceláři?
Pro práci v advokátní kanceláři jsem se rozhodl v průběhu léta 2020.

2) Jaká oblast práva Vás nejvíc baví a jaká Vám naopak není blízká?
Nejvíce mne z oblasti veřejného práva baví ústavní právo, a z oblasti soukromého práva obchodní právo.

3) Co Vás při práci v advokátní kanceláři nejvíce překvapilo, či pobavilo?
Překvapila mě velmi přátelská atmosféra.

4) Jaké jsou Vaše profesní cíle?
Rád bych úspěšně dokončil školu, a získal zaměstnání v tomto oboru. Zatím ještě přesně nevím, jaké pracovní místo by to mělo být.

5) Jak trávíte svůj volný čas, co je Vaší relaxací od práce?
Volný čas trávím především sportem. Hraji basketbal, jezdím na kole, případně chodím na procházky se psy.

5 otázek pro…….Barboru Jakoubkovou

1) Jak a kdy jste se rozhodla pro práci v advokátní kanceláři?
V průběhu studia 3. ročníku na vysoké škole, chtěla jsem si doplnit teorii praxí.

2) Jaká oblast práva Vás nejvíc baví a jaká Vám naopak není blízká?
Nejvíce mě baví oblast práva veřejného, především právo trestní, ale není mi cizí ani právo rodinné a obchodní. Nejméně mě zajímá právo ústavní.

3) Co Vás při práci v advokátní kanceláři nejvíce překvapilo, či pobavilo?
Překvapily mě možnosti dnešní doby, především to, jak lze získat informace a pracovat s nimi.

4) Jaké jsou Vaše profesní cíle?
Nyní se soustředím na dokončení vysoké školy, později bych se ráda věnovala trestnímu právu, ať jako advokát, nebo jako státní zástupce.

5) Jak trávíte svůj volný čas, co je Vaší relaxací od práce?
Ráda sportuji, věnuji se svým kočkám, cestuji a scházím se s přáteli.

5 otázek pro…….Jakuba Tauše

1) Jak a kdy jste se rozhodl pro práci v advokátní kanceláři?
Už před nástupem do školy jsem věděl, že budu chtít vyzkoušet práci v advokátní kanceláři, abych zjistil, co taková práce obnáší a jaké jsou možnosti pro právníky, co se jejich budoucího směřování týče. Ve třetím ročníku jsem cítil, že je vhodný moment hledat práci v advokátní kanceláři a konfrontovat teorii s praxí.

2) Jaká oblast práva Vás nejvíc baví a jaká Vám naopak není blízká?
V průběhu studií mě nejvíce oslovilo občanské právo pro svou rozmanitost, dále pak právo pracovní. Na druhé straně je správní právo, oblast, která mi zatím sedla nejméně.

3) Co Vás při práci v advokátní kanceláři nejvíce překvapilo, či pobavilo?
Práce v Advokátní kanceláři Grinacová & Šulc je mou první pracovní zkušeností v této oblasti, a tak jsem zatím spíše zvědavý, co všechno práce v advokátní kanceláři přinese.

4) Jaké jsou Vaše profesní cíle?
Můj osobní cíl, při nástupu do školy, byl stát se soudcem. Nicméně v průběhu studia a na základě dosavadních zkušeností cítím, že by mě nyní spíše lákala práce advokáta v menší advokátní kanceláři nebo v budoucnu ve své vlastní.

5) Jak trávíte svůj volný čas, co je Vaší relaxací od práce?
Svůj volný čas trávím především sportem, což je můj největší odpočinek od práce. Dále rád chodím po horách a hraju na kytaru.

5 otázek pro…….Lucii Herodesovou

1) Jak a kdy jste se rozhodla pro práci v advokátní kanceláři?
Během svého studia na vysoké škole. Práce v advokátní kanceláři totiž umožňuje studentům propojit si odborné znalosti získané studiem se zkušenostmi z praxe, která přináší odlišné případy než ty vzorové v právnických učebnicích. A právě umět si poradit se složitým případem je podle mě důležitou dovedností pro každého advokáta.

2) Jaká oblast práva Vás nejvíc baví a jaká Vám naopak není blízká?
Nejvíce mě baví oblast práva soukromého, a to zejména právo občanské (hmotné i procesní) a kromě toho mě zajímá také právo trestní. Zatím jsem si naopak nestihla oblíbit právo správní, ale třeba se to časem změní.

3) Co Vás při práci v advokátní kanceláři nejvíce překvapilo, či pobavilo?
S prací v Advokátní kanceláři Grinacová & Šulc nyní teprve začínám, a proto na své první zážitky z této právní praxe teprve čekám.

4) Jaké jsou Vaše profesní cíle?
V současné době se soustředím hlavně na dokončení studia na vysoké škole, v budoucnu bych se ale ráda věnovala dráze advokátky, a to buď jako spolupracující advokát v advokátní kanceláři, případně si časem založila kancelář vlastní.

5) Jak trávíte svůj volný čas, co je Vaší relaxací od práce?
Ve svém volném čase si ráda odpočinu od studia či práce, a to podle nálady buď aktivně sportem, tancem či výlety, anebo pasivním odpočinkem, například četbou či hudbou.

5 otázek pro ……. Mgr. Kutílka

Dnes Vám prostřednictvím „pěti otázek“ představujeme koncipienta naší kanceláře, Mgr. et. Bc. Jakuba Kutílka.
1) Jak a kdy jste se rozhodl pro advokacii?
Pro advokacii jsem se rozhodl již zpočátku studia na právnické fakultě, a to pro její různorodost a široké uplatnění ve všech oborech práva.
2) Jaká oblast práva Vás nejvíc baví a jaká Vám naopak není blízká?
Nemám oblast práva, která by mě vyloženě nebavila. Nejvíc mě zajímá právo občanské, obchodní, ale také právo trestní.
3) Na jaký případ ze své praxe nejvíce vzpomínáte?
Asi na případy, kdy byla revidována více než desetkrát kupní smlouva na převod nemovité věci, a to z důvodu, že smluvní strany dokola měnily svoje požadavky na znění příslušných ustanovení smlouvy.
4) Jaké jsou Vaše profesní cíle?
Úspěšné absolvování advokátní zkoušky.
5) Jak trávíte svůj volný čas, co je Vaší relaxací od práce?
Rád čtu, cestuji, rybařím, sportuji a setkávám se s přáteli.

5 otázek pro…….Annu Zelenkovou

Na pět otázek, prostřednictvím kterých vám představujeme jednotlivé členy našeho týmu, dnes odpovídá Anna Zelenková.

1) Jak a kdy jste se rozhodla pro práci v advokátní kanceláři?
Pracovat jsem se rozhodla na začátku 2. ročníku, kdy už jsem si trošičku zvykla na studium na vysoké škole.
2) Jaká oblast práva Vás nejvíc baví a jaká Vám naopak není blízká?
Nejvíce mě zajímá trestní právo, a to pravděpodobně z toho důvodu, že jsem se s ním ještě v praxi nikdy nesetkala, naopak mě nezaujalo právo správní.
3) Co Vás při práci v advokátní kanceláři nejvíce překvapilo, či pobavilo?
Když jsem měla nahřívat hrníček, do kterého jsem měla uvařit kávu.
4) Jaké jsou Vaše profesní cíle?
Moje profesní cíle se pravidelně cca každého půlroku mění – jednou je to soudkyně, podruhé státní zástupkyně. V současnosti jsem si pro začátek za cíl stanovila studium dokončit:)
5) Jak trávíte svůj volný čas, co je Vaší relaxací od práce?
Ve svém volném čase si nejraději odpočinu u knížky, případně s mým 2 letým Jack Russelem, který mě však moc odpočívat nenechá:)

Pět otázek pro…….Mgr. Borovičkovou

Na pět otázek, prostřednictvím kterých vám představujeme jednotlivé členy našeho týmu, v tomto týdnu odpovídá Mgr. Gabriela Borovičková

1) Jak a kdy jste se rozhodla pro advokacii?
Gabriela: V sekundě na gymnáziu jsme měli na hodině angličtiny za úkol napsat krátkou esej o našem vysněném povolání a já jsem napsala, že bych jednou chtěla být právníkem. Při studiu na právnické fakultě jsem pak šla na pohovor do advokátní kanceláře, při kterém na druhé straně stolu seděla Mgr. Grinacová jako čerstvá advokátka. Praxe v kanceláři pod jejím vedením se mi líbila natolik, že jsem se rozhodla v advokacii pokračovat i po skončení studia a letos už to bude pět let od začátku naší spolupráce.

2) Jaká oblast práva Vás nejvíc baví a jaká Vám naopak není blízká?
Gabriela: Nejvíc ze všeho mě baví kontakt s klienty, kteří za mnou přijdou s žádostí o radu, a já jim dokážu pomoci. Většinou se jedná o oblast občanského práva, řeším hodně občanskoprávních sporů, ráda klienty zastupuji u soudu. Řešila jsem i několik trestních věcí, při kterých jsem získala cenné zkušenosti, které doufám ještě v budoucnu využiji. Budu opakovat kolegy, ale není mi blízká oblast správního práva, instinktivně se jí vyhýbám :).

3) Na jaký případ ze své praxe nejvíce vzpomínáte?

Gabriela: Ve všech mých větších soudních sporech ještě nebylo soudem rozhodnuto, proto na případy zatím nevzpomínám, ale každý den je řeším v kanceláři. Doufám, že za pár let bude na co vzpomínat :).

4) Jaké jsou Vaše profesní cíle?
Gabriela: Na začátku příštího roku budu mít splněnou tříletou koncipientskou praxi, proto je mým současným profesním cílem úspěšně složit advokátní zkoušky a stát se advokátkou. Na další cíle přijde řada potom.

5) Jak trávíte svůj volný čas, co je Vaší relaxací od práce?
Gabriela: Ve svém volném čase si snažím co nejvíce odpočinout od práce – ideálně třeba při nějakém výletu na kole, při procházce nebo jakémkoliv jiném sportu. Relaxací je pro mě ale i to, když si dám záležet a o víkendu uvařím dobré jídlo, nebo když si přečtu pěknou knížku.

Pět otázek pro…..Pavlínu Kandravou

V naší pravidelné rubrice 5 otázek pro…..se vám dnes představí naše skvělá asistentka kanceláře Pavlína Kandravá.

1) Jak a kdy jste se rozhodla pro práci v advokátní kanceláři?
Pavlína: Pro práci v advokátní kanceláři jsem se rozhodla asi před rokem, kdy jsem hledala nové zaměstnání. Na doporučení mé známé, která mě dobře zná a byla si jistá, že by mě práce asistenky v AK mohla bavit, jsem to zkusila. A nelituji!

2) Co Vás na práci v advokátní kanceláři nejvíc baví?
Pavlína: Nejvíce mě baví práce s lidmi, poskytování podpory a servisu našemu týmu a vyřizování různorodých úkolů.

3) Co Vás při práci v advokátní kanceláři nejvíce překvapilo, či pobavilo?
Pavlína: Lidské příběhy a osudy. Některé úsměvné, některé méně.

4) Jaké jsou Vaše profesní cíle?
Pavlína: Být platným členem týmu, dělat svou práci na 100% a těšit se do ní.

5) Jak trávíte svůj volný čas, co je Vaší relaxací od práce?
Pavlína: Nejvíce sportem a se svou rodinou. Také ráda cestuju a mám ráda dobré jídlo.

Pět otázek pro … Mgr. Šulce

Dnes Vám prostřednictvím „pěti otázek“ představujeme druhého z advokátů naší kanceláře, Mgr. Martina Šulce.

1) Jak a kdy jste se rozhodl pro advokacii?
Martin: Vždycky jsem měl blíže k humanitním než přírodním vědám a právo se mi zdálo ze všech humanitních oborů nejatraktivnější. Pro samotnou advokacii jsem se rozhodl jako student právnické fakulty, kdy jsem nastoupil na pozici praktikanta v advokátní kanceláři. Baví mě práce s lidmi a rád si sám organizuji svůj denní program, proto mě moc nelákala představa práce na soudu nebo ministerstvu, kde už podle mého názoru člověk takovou volnost nemá.

2) Jaká oblast práva Vás nejvíce baví a jaká Vám naopak není blízká?
Martin: Nejvíce mě baví oblast občanského práva, a to zejména občanskoprávní spory. Nejméně blízká je mi pak oblast práva správního, které se mi zdá obsáhlé, složité a nepřehledné.

3) Na jaký případ ze své praxe nejvíce vzpomínáte?
Martin: Stejně jako Mgr. Grinacová nejvíce vzpomínám na převod hotelu v Českém Krumlově čínským klientům. Celá transakce byla v mnoha ohledech specifická, a to např. i mentalitou klientů. Mimo jiné bylo v daném případě nutné rychle založit společnost s ručením omezeným, jejímiž společníky byli právě čínští občané. Společnost se nám nakonec podařilo založit přibližně během tří dnů, což byl v té době rekordní čas.

4) Jaké jsou Vaše profesní cíle?
Martin: Krátkodobým profesním cílem je dokončit a obhájit rigorózní práci za účelem získání titulu JUDr., což se snad v dohledné době podaří. Dlouhodobým cílem je mít co největší počet spokojených klientů.

5) Jak trávíte svůj volný čas, co je Vaší relaxací od práce?
Martin: V poslední době mi moc volného času nezbývá, protože veškeré volné víkendy trávím psaním rigorózní práce. Pokud mi to však čas dovolí, rád si zajdu zacvičit. Obecně je pro mě relaxací nejen sport, ale v podstatě jakákoliv činnost, kdy nejsem v kanceláři nebo nesedím doma. Také si rád zajdu s přáteli nebo kolegy na pivo.

Pět otázek pro …Mgr. Grinacovou

Pro měsíc březen jsme si pro Vás připravili představení členů našeho týmu prostřednictvím 5 otázek týkajících se práce, ale i volného času…jako první odpovídá Mgr. Hana Grinacová.

1) Jak a kdy jste se rozhodla pro advokacii?
Hanka: Pro studium práva jsem se rozhodla již na základní škole, v podstatě to pro mě byla jediná myslitelná volba povolání, kromě toho, že jsem vždy chtěla být prezidentem :-). Dlouho jsem však byla přesvědčená, že se ze mě stane soudce, nástupem do advokátní kanceláře na studentskou praxi jsem však toto předsevzetí přehodnotila.

2) Jaká oblast práva Vás nejvíc baví a jaká Vám naopak není blízká?
Hanka: Vždy jsem tíhla k trestnímu právu, postupem času jsem se ale přiklonila více k právu soukromému. Již na škole jsem se obávala správního práva, finačního práva a práva sociálního zabezpečení, což trvá i v praxi, i když se ne vždy dá těmto oblastem vyhnout.

3) Na jaký případ ze své praxe nejvíce vzpomínáte?

Hanka: Z práva nemovitých věcí je to určitě prodej hotelu v Českém Krumlově, na kterém jsem spolupracovala, jinak je to každý případ z trestního práva.

4) Jaké jsou Vaše profesní cíle?

Hanka: Mým tajným přáním bylo založit si vlastní advokátní kancelář, tento sen si již plním. Ráda bych vybudovala středně velkou advokátní kancelář s několika pobočkami po České republice. Uvidíme, jak se nám bude dařit.

5) Jak trávíte svůj volný čas, co je Vaší relaxací od práce?
Poslední měsíce trávím veškerý čas s mojí malou dcerou, což mě odreaguje od veškerých pracovních starostí spolehlivě. Před jejím narozením, ale i po něm, je však nejlepším způsobem relaxace odcestovat mimo Prahu. Je jedno, zda v Čechách, nebo za hranice republiky, ale pouze tehdy celý den nezapínám notebook a telefon nechávám v tašce.