Pět otázek pro … Mgr. Šulce

Dnes Vám prostřednictvím „pěti otázek“ představujeme druhého z advokátů naší kanceláře, Mgr. Martina Šulce.

1) Jak a kdy jste se rozhodl pro advokacii?
Martin: Vždycky jsem měl blíže k humanitním než přírodním vědám a právo se mi zdálo ze všech humanitních oborů nejatraktivnější. Pro samotnou advokacii jsem se rozhodl jako student právnické fakulty, kdy jsem nastoupil na pozici praktikanta v advokátní kanceláři. Baví mě práce s lidmi a rád si sám organizuji svůj denní program, proto mě moc nelákala představa práce na soudu nebo ministerstvu, kde už podle mého názoru člověk takovou volnost nemá.

2) Jaká oblast práva Vás nejvíce baví a jaká Vám naopak není blízká?
Martin: Nejvíce mě baví oblast občanského práva, a to zejména občanskoprávní spory. Nejméně blízká je mi pak oblast práva správního, které se mi zdá obsáhlé, složité a nepřehledné.

3) Na jaký případ ze své praxe nejvíce vzpomínáte?
Martin: Stejně jako Mgr. Grinacová nejvíce vzpomínám na převod hotelu v Českém Krumlově čínským klientům. Celá transakce byla v mnoha ohledech specifická, a to např. i mentalitou klientů. Mimo jiné bylo v daném případě nutné rychle založit společnost s ručením omezeným, jejímiž společníky byli právě čínští občané. Společnost se nám nakonec podařilo založit přibližně během tří dnů, což byl v té době rekordní čas.

4) Jaké jsou Vaše profesní cíle?
Martin: Krátkodobým profesním cílem je dokončit a obhájit rigorózní práci za účelem získání titulu JUDr., což se snad v dohledné době podaří. Dlouhodobým cílem je mít co největší počet spokojených klientů.

5) Jak trávíte svůj volný čas, co je Vaší relaxací od práce?
Martin: V poslední době mi moc volného času nezbývá, protože veškeré volné víkendy trávím psaním rigorózní práce. Pokud mi to však čas dovolí, rád si zajdu zacvičit. Obecně je pro mě relaxací nejen sport, ale v podstatě jakákoliv činnost, kdy nejsem v kanceláři nebo nesedím doma. Také si rád zajdu s přáteli nebo kolegy na pivo.