Náš tým


Mgr. Hana Grinacová, advokátka
hana.grinacova@akgr.cz

absolvovala v roce 2009 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Již při studiu začala pracovat v Advokátní kanceláři Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s., kde vykonala koncipientskou praxi a jako advokátka vedla pražskou pobočku. Dlouhodobě se specializuje na poskytování právních služeb v oblasti práva nemovitých věcí a spolupracuje již několik let s řadou realitních kanceláří. V rámci své praxe se setkala s řadou standardních i nestandardních případů, je tak schopna reagovat na problémy, které klienti řeší a najít pro ně vhodné východisko. Zabývá se rovněž dalšími oblastmi práva občanského a obchodního, rodinným právem, pracovním právem a má bohaté zkušenosti v právu trestním.Mgr. Martin Šulc, advokát
martin.sulc@akgr.cz

poskytuje právní služby ve všech oblastech práva, se zaměřením na právo nemovitých věcí, občanské, rodinné, dědické a trestní právo. Zastupuje fyzické osoby, podnikatele i právnické osoby v řízeních před soudy (včetně obhajoby v trestním řízení) a jinými orgány. Pro klienty provádí sepis smluv a jiných listin, právních rozborů a poskytuje právní konzultace. Od r. 2017 působí v Advokátní kanceláři Grinacová jako spolupracující advokát a od r. 2018 se stal partnerem.Mgr. Gabriela Borovičková, advokátka
gabriela.borovickova@akgr.cz

absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2015. Od roku 2012 začala vykonávat nejprve studentskou a od r. 2015 následně i koncipientskou praxi pod vedením Mgr. Hany Grinacové. V květnu 2018 se stala advokátkou. Zaměřuje se na občanské právo, zejména pak na právní vztahy k nemovitostem, pracovní právo, rodinné právo a právo obchodních korporací, zastupuje klienty před soudy a správními orgány, zkušenosti má i s obhajobou v trestních věcech.Mgr. Michal Hovorka, advokátní koncipient
michal.hovorka@akgr.cz

absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2016. Během studia působil od r. 2013 v Advokátní kanceláři Mgr. Jana Ševčíka na pozici právního asistenta, kde se věnoval sporové agendě. Po absolvování právnické fakulty nastoupil jako advokátní koncipient do Advokátní kanceláře Zrůstek, Lůdl a partneři, v.o.s, kde navázal spolupráci s Mgr. Hanou Grinacovou. Od 01.04.2017 působí v Advokátní kanceláři Grinacová & Šulc jako advokátní koncipient, kde se zaměřuje na právo nemovitých věcí, sporovou agendu a obhajobu klientů v trestních věcech.


Mgr. et Bc. Jakub Kutílek, advokátní koncipient
jakub.kutilek@akgr.cz
absolvoval v roce 2013 Metropolitní univerzitu v Praze a v roce 2019 právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Během studia právnické fakulty působil na exekutorském úřadě JUDr. Jitky Wolfové, kde byla náplní jeho činnosti práce s exekučními spisy a vymáhání pohledávek od stolu. Následně pracoval na právním oddělení v realitní kanceláři, kde poskytoval právní podporu realitním makléřům při zprostředkování převodů a nájmů nemovitých věcí. Od 1.6. 2019 působí v Advokátní kanceláři Grinacová & Šulc, kde se zabývá právem občanským, obchodním, rodinným, pracovním, správním a trestním.Pavlína Kandravá, asistentka kanceláře
pavlina.kandrava@akgr.cz

v advokátní kanceláři s Mgr. Grinacovou spolupracuje jako asistenka od dubna 2016. Má na starosti komplexní administrativní činnost spojenou s chodem advokátní kanceláře. Hovoří anglicky.

 

 
 
 
 Anna Zelenková, advokátní praktikantka
anna.zelenkova@akgr.cz
Je studentkou 4. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od 1. 12. 2017 působí v Advokátní kanceláři Grinacová & Šulc jako advokátní praktikantka. Svou studentskou praxi začala vykonávat v roce 2016 v advokátní kanceláři HKR advokátní kancelář, s.r.o., kdy se nejprve věnovala agendě pohledávek a postupně začala vykonávat jednotlivé pomocné úkony pro advokáty při jejich každodenní práci. Zároveň také spolupracovala se Sdružením místních samospráv ČR jako legislativní analytik pro Pracovní skupinu pro sociální záležitosti obcí.


Karolina Konečná, advokátní praktikantka
karolina.konecna@akgr.cz
Je studentkou 3. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V Advokátní kanceláři Grinacová & Šulc zastává od ledna 2018 pozici advokátní praktikantky. V minulosti působila v Advokátní kanceláři Konečný, s.r.o. v Olomouci, kde se věnovala především administrativě a pomáhala s chodem kanceláře.


Pokud se chcete i Vy stát součástí našeho týmu, zašlete nám svůj životopis na akgr@akgr.cz.