Náš tým


Mgr. Hana Grinacová, advokátka
hana.grinacova@akgr.cz

absolvovala v roce 2009 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Již při studiu začala pracovat v Advokátní kanceláři Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s., kde vykonala koncipientskou praxi a jako advokátka vedla pražskou pobočku. Dlouhodobě se specializuje na poskytování právních služeb v oblasti práva nemovitých věcí a spolupracuje již několik let s řadou realitních kanceláří. V rámci své praxe se setkala s řadou standardních i nestandardních případů, je tak schopna reagovat na problémy, které klienti řeší a najít pro ně vhodné východisko. Zabývá se rovněž dalšími oblastmi práva občanského a obchodního, rodinným právem, pracovním právem a má bohaté zkušenosti v právu trestním.Mgr. Martin Šulc, advokát
martin.sulc@akgr.cz

poskytuje právní služby ve všech oblastech práva, se zaměřením na právo nemovitých věcí, občanské, rodinné, dědické a trestní právo. Zastupuje fyzické osoby, podnikatele i právnické osoby v řízeních před soudy (včetně obhajoby v trestním řízení) a jinými orgány. Pro klienty provádí sepis smluv a jiných listin, právních rozborů a poskytuje právní konzultace. Od r. 2017 působí v Advokátní kanceláři Grinacová jako spolupracující advokát a od r. 2018 se stal partnerem.Mgr. Gabriela Borovičková, advokátka
gabriela.borovickova@akgr.cz
absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2015. Od roku 2012 začala vykonávat nejprve studentskou a od r. 2015 následně i koncipientskou praxi pod vedením Mgr. Hany Grinacové. V květnu 2018 se stala advokátkou. Zaměřuje se na občanské právo, zejména pak na právní vztahy k nemovitostem, pracovní právo, rodinné právo a právo obchodních korporací, zastupuje klienty před soudy a správními orgány, zkušenosti má i s obhajobou v trestních věcech.Mgr. Michal Hovorka, advokát
michal.hovorka@akgr.cz

absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2016. Během studia působil od r. 2013 v Advokátní kanceláři Mgr. Jana Ševčíka na pozici právního asistenta, kde se věnoval sporové agendě. Po absolvování právnické fakulty nastoupil jako advokátní koncipient do Advokátní kanceláře Zrůstek, Lůdl a partneři, v.o.s, kde navázal spolupráci s Mgr. Hanou Grinacovou. Od 01.04.2017 působí v Advokátní kanceláři Grinacová & Šulc nejdříve jako advokátní koncipient, od ledna 2020 jako advokát. Zaměřuje na právo nemovitých věcí, sporovou agendu a obhajobu klientů v trestních věcech.Pavlína Kandravá, asistentka kanceláře
pavlina.kandrava@akgr.cz
v advokátní kanceláři s Mgr. Grinacovou spolupracuje jako asistenka od dubna 2016. Má na starosti komplexní administrativní činnost spojenou s chodem advokátní kanceláře. Hovoří anglicky.

 
 
 Lucie Herodesová, advokátní praktikantka
lucie.herodesova@akgr.cz
Je studentkou 4. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od srpna 2019 působí v Advokátní kanceláři Grinacová & Šulc jako advokátní praktikantka. V minulosti absolvovala stáž v Advokátní kanceláři Gřivna & Šmerda, kde pomáhala s chodem kanceláře a vypomáhala s pomocnými úkoly pro jednotlivé advokáty a koncipienty při jejich činnosti.

 
 Barbora Jakoubková, advokátní praktikantka
barbora.jakoubkova@akgr.cz
Je studentkou 5. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V Advokátní kanceláři Grinacová & Šulc působí od září 2019 jako právní praktikantka. V minulosti působila v Advokátní kanceláři Šafář & Partners, kde se věnovala především podpoře advokátů a měla na starosti zpracování jednodušších právních úkonů.

 Jakub Tauš, advokátní praktikant
jakub.taus@akgr.cz
Je studentem 4. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V Advokátní kanceláři Grinacová & Šulc působí od září 2019 jako právní praktikant. Ve 3. ročníku absolovoval jednosemestrální studentskou odbornou praxi na Obvodním soudu pro Prahu 3.

 
 


Petr Šimek, advokátní praktikant
petr.simek@akgr.cz
V současnosti je studentem 4. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V průběhu třetího ročníku absoloval dvousemestrální stáž na Obvodním soudu pro Prahu 1. V Advokátní kanceláři Grinacová & Šulc působí od září 2020.


Pokud se chcete i Vy stát součástí našeho týmu, zašlete nám svůj životopis na akgr@akgr.cz.