Rodinné právo

  • rozvod manželství
  • péče o děti po rozvodu či rozchodu rodičů
  • vypořádání společného jmění manželů