Řešení spotřebitelských sporů

Advokátní kancelář Grinacová & Šulc si dovoluje informovat své klienty, že na vztah mezi advokátem a spotřebitelem, založeným na základě Smlouvy o poskytování právních služeb, se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z těchto vztahů vzniklých je Česká advokátní komora, a to na základě pověření Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 5. 2. 2016.

Odkaz na internetové stránky České advokátní komory je www.cak.cz