top of page

Řešení spotřebitelských sporů

Vztah mezi advokátem a spotřebitelem je upraven příslušnými ustanoveními zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora, a to na základě pověření Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 5. 2. 2016.

Bližší informace přímo na stránkách České advokátní komory.
Dostupné zde: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607 

bottom of page