top of page

PRÁVNÍ SLUŽBY

Poskytujeme právní služby v těchto oblastech práva

Právno reality

Advokátní kancelář Grinacová se specializuje na poskytování právních služeb pro realitní kanceláře,

kterým zajišťuje kompletní právní servis od zpracování smluvní dokumentace, po zajištění advokátní úschovy.

 

Stejné služby poskytujeme samozřejmě i fyzickým či právnickým osobám, které realizují převod nemovitosti bez spolupráce s realitní kanceláří. Spolupracujeme rovněž s bytovými družstvy, či společenstvím vlastníků jednotek a připravujeme kompletní smluvní dokumentaci pro developerské projekty.

PRÁVO NEMOVITÝCH VĚCÍ
 • kupní smlouva

 • smlouva o advokátní úschově

 • zprostředkovatelská smlouva

 • rezervační smlouva

 • darovací smlouva

 • směnná smlouva

 • nájemní smlouva

 • prohlášení vlastníka budovy

 • vypořádání spoluvlastnictví k nemovité věci

 • zástavní smlouva

 • zřízení/zrušení věcných břemen

 • sousedské spory

 • založení/vznik společenství vlastníků jednotek

 • stanovy společenství vlastníků jednotek a bytových družstev

Občanksé právo
OBČANSKÉ PRÁVO
 • smlouvy

 • náhrada škody, bezdůvodné obohacení

 • vymáhání pohledávek

Obchodní právo
OBCHODNÍ PRÁVO
 • vznik, změna, zánik obchodních společností a družstev

 • převody obchodních podílů

 • všeobecné obchodní podmínky

 • vymáhání pohledávek

Správní právo
SPRÁVNÍ PRÁVO
 • zastupování obviněného v přestupkovém řízení

 • stavební právo

RODINNÉ PRÁVO
 • rozvod manželství

 • péče o děti po rozvodu či rozchodu rodičů

 • vypořádání společného jmění manželů

Rodinné právo
Trestní právo
TRESTNÍ PRÁVO
 • zastupování obviněného v trestním řízení

 • příprava trestního oznámení

 • zastupování poškozeného v trestním řízení

bottom of page