top of page
ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVA

Advokátní kancelář Grinacová nabízí svým klientům advokátní úschovu peněz a listin. Pro realitní kanceláře je advokátní úschova součástí balíčku právních služeb a není zvlášť zpoplatněna.

Advokátní kancelář Grinacová dodržuje podmínky tzv. bezpečné úschovy:

  • Dvojí kontrola výplaty a autorizace plateb. Výplatu peněžních prostředků z účtu úschov není oprávněna provést jedna osoba. Autorizace příkazu k výplatě (platební příkaz) provádí současně dva advokáti kanceláře, z nichž každý disponuje svými jedinečnými přístupovými údaji.

  • Každá transakce má jedinečný samostatný účet, nedotknutelný vůči třetím osobám.
    Po dobu platnosti smlouvy o úschově bude tento účet sloužit jen a výhradně pro daný obchodní případ.

  • Při jakékoli transakci na účtu úschovy předává Advokátní kancelář všem účastníkům smlouvy a s jejich souhlasem také příslušnému makléři informace o těchto transakcích.

  • Před provedením každé výplaty jsou smluvní strany informovány o splnění podmínky k výplatě peněžních prostředků z účtu úschov.

  • Výplata peněžních prostředků z účtu úschov je při splnění podmínek provedena nejpozději do tří pracovních dnů.

Advokátní kancelář Grinacová je jednou z advokátních kanceláří, které mohou zajišťovat advokátní úschovu pro realitní kanceláře v síti RE/MAX. Pravidla bezpečné úschovy této sítě jsme přijali za svá a dodržujeme je při provádění veškerých úschov peněžních prostředků.

Odkaz na RE/MAX Advokátní kanceláře

bottom of page